BEL t. +32 15 32 38 32 • m.+32 497 570 573 • f. +32 15 32 38 33 | USA t. 215-693-6274 • 908-803-2629 • f. 267-895-6311

Telen

Met passie en vakkennis duurzaam telen in een duurzame omgeving door middel van :

  • Onder controle houden van residugrenzen
  • Telen van gewassen met een geringe milieubelasting
  • Optimaal en maximaal gebruik van biologische bestrijding
  • Bodembeheer

  • Gegarandeerde waterkwaliteit door het gebruik van regenwater dat na gebruik in een afzonderlijke riolering ter zuivering komt
  • Verwijdering van teeltafval voor compostering, restafvalsortering ter recyclering
  • Vast personeel dat conform wetgeving is tewerkgesteld